OUR TEAM

prabhat_ranjan

Prabhat Ranjan
Chairman & Managing Director
B.Tech – IIT Delhi
MBA – IIM Bangalore

prabhat_ranjan

Jay Sitaram
Advisor, Mentor
B.Tech – VJTI
MBA – Wharton

Saurav

Saurav Kumar
VP & Head – Sales & Marketing
B.Arch – IIT Kharagpur

Vivek

Vivek Kumar
VP & Head - (Projects)
B.Arch – IIT Kharagpur


Pravin

Pravin Waghe
Marketing Advisor

Mairale

Ramesh Mairale
Head, Liaison

CA-Priyanka

CA Priyanka Bhutada
ICAI

Sapna

Sapna Chauhan
Head - Customer Service


Bharat

Bharat Salvi
Diploma Civil

prabhat_ranjan

Anshal Mittal
Dy Manager – Projects
B.Tech – KIIT, Bhubaneshwar.

Atul

Atul Kumar Gupta
Asst.Manager – BD & Strategy
B.Arch IIT Kharagpur

prabhat_ranjan

Sushil Deshmukh
B.E Civil

Submit Enquiry

I authorize Sheltrex Karjat & it's affiliates to contact me.